Атрактивен литературовед в Пловдив с „Разказвачът”

big-razkazvachat

Литературоведът проф. д.ф.н. Сава Василев идва в Пловдив за „Разказвачът”. Професорът, който паралелно с множеството си интерпретативни книги в артистична стилистика е написал и редица творби в художествения жанр, е автор на едноименното заглавие. Тази вечер от 19 часа в „Петното на Роршах“, ул. Йоаким Груев 36, „Жанет 45” – издател на книгата, и Литературен салон Spirt and Spirit представят произведението на проф. Сава Василев. Модератор е друго популярно лице от съвременното българско литературознание –доц д-р Владимир Янев

„Разказвачът“ отразява книга триптих, в която малките повести се опитват да напишат част от големия разказ за превъплъщенията на балканския човек. Онзи, който непрекъснато се отдалечава и приблажава от и към себе си. Това прави и авторът на тази книга. „Разказвачът“, „Непокорният Лука“, „Жената и златният Осъм“ дават убежище на много истории, герои и разказвачи. Тук разказът и разказването са най-висшата форма на живот…

1474389_10152244507807787_918525419_nПроф. д.ф.н. Сава Василев принадлежи към плеядата съвременни български творци, посветени на словесността и посвещаващи в нейните тайности  от позицията на владеещ тълкувателското изкуство интерпретатор. Във визитката му са  „На лов без кучета“ и „Летище за пеликани. Роман партитура“, „Непокорният Лука“, „Литературната класика. 13 интерпретации“, „Литературният мит Владимир Василев“, „Преди и след потопа на мълчанието. Пет студии върху българската литература“, „Българска литературна класика. Анализи и интерпретации“.  „Разсъбличането на метафорите. Личности, творби и сюжети в българската литература на XX в.“ и още множество литературоведско-литературни текстове. През 2017 бе издадена и Био-библиография на проф. д.ф.н. Сава Василев.