З в 1 с музика и слово

nikolay stoikov i instrumentalisti

Произведения на композитори със своеобразен музикотворчески тип чуха присъстващите в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов”. Както анонсирахме, през седмицата там се състоя премиера 3 в 1. Презентирани бяха книгите „Клавирната музика на Димитър Ненов” от проф. д-р Ромео Смилков, „Клавирните ансамбли на Николай Стойков” от д-р Велислава Стоянова и пълният Каталог с творчеството на маестро проф. Николай Стойков, отразяващ неговите творби за периода 1966 – 2019.Събитието организираха Народната библиотека „Иван Вазов”, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

1

2Книгите ги обединява приносът им към българското музикознание, подчерта музикологът д-р Лазаринка Настева. Според нея „Клавирната музика на Димитър Ненов” е резултат от изследователска работа на различни нива, детайлно познаване на явлението Димитър Ненов, задълбоченото говорене за неговата личност, като авторът подхожда с оригинално интерпретаторско виждане върху тематиката. Интерпретацията е и сътворчество, залог за стойността на изследователскта работа, каза още д-р Настева.

Ромео Смилков, Велислава Стоянова, Мартин Дафинов, Евридика Вълчева и Димитър Димитров бяха на рояла, за да прозвучат в залата произведения от творчеството на Димитър Ненов и Николай Стойков.

Клавирните ансамбли на Николай Стойков” от Велислава Стоянова  кореспондира с дисертационния й труд, защитен през май 2019 в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, но заедно с това монографията отразява и разширено съдържание, придаващо й статуса на самостоятелен труд. Изпълнителските анализи имат опора в изпълнителския опит на авторката, а клавирните творби са школа за овладяване на пианистична култура, посочи д-р Лазаринка Настева. И акцентира, че в книгата е потърсена и връзката между клавирното творчество, живописта и поезията у Николай Стойков. За пореден път той бе наречен творец с изключително богато творческа инвенция и продуктивност.

3

Новото издание на неговия Каталог, отразяващ творбите му от 1966 до 2019, е не само ценен принос към музикалната историография у нас. Каталогът се оказва и необходим навигатор за изследователи и изпълнители, в чийто творчески обектив е маестро Николай Стойков.

4

Презентираните музикални монографии вече са част от фонда на НБ „Иван Вазов”, подарени персонално от авторите.