„2019“ стартира с минимализъм в българската живопис

2019-09-02 Минимализъм - е-покана

Творби, принадлежащи към най-добрите постижения в областта на минималистичната живопис от 75 години насам, показват в продължение на месец в Пловдив. Стартът на националната изложба „Минимализмът в българската живопис 1944 – 2019” е на 2 септември от 18.00, а експозицията – първата, подредена в новата изложбена зала „2019“, ул. „Гладстон“ №32.  

37 български автори от страната и чужбина (Германия, Бразилия и САЩ) са включени в изложбата. Тя ще бъде открита от проф. д-р Свилен Стефанов. Куратори на проекта са художниците доц. Румен Жеков, преподавател по живопис в АМТИИ – Пловдив, и доц. д-р Красимир Русев, преподавател във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“. Експозицията може да бъде разглеждана до 29-и септември. В същия период са предвидени и лекции пред студентска аудитория на тема съвременно изкуство.

През 1934 година големият български изкуствовед Кирил Кръстев прави опит да формулира минимализма като философия и да създаде манифест на това течение в изкуството. Тази инициатива остава неразбрана за времето си.  По думите на Петър Увалиев: ,,Това е изпуснат шанс да се намесим в процесите на световното изкуство“.

Опитът остава спорадичен и досега няма друг подобен за изследване на тази материя, не са организирани също изложби и форуми по посочената тематика, посочат кураторите в своите мотиви. Доцентите Румен Жеков и Красимир Русев  определят проявата като наследник на поредица изложби. Сред тях са ,,Живописта на 90-те“ (2001), куратор Руен Руенов; „Неразказаната българска абстракция“   и ,,Спорът за реалността“  (2017), куратори Петер Цанев и Станислав Памукчиев,  които си поставят сложната задача да покажат и в последствие да архивират тези процеси и тенденциите в българското изобразително изкуство.

Авторите на изложбения проект „Минимализмът в българската живопис 1944 – 2019“ работят върху концепция, която цели да систематизира процеса на развитие и спецификата на минималистичната живопис в България. В изложбата са представени творби от фондовете на Софийска градска художествена галерия, ХГ „Христо Цокев“ – Габрово, ХГ – Добрич. и частни колекции.  Проектът се реализира с подкрепата на Община Пловдив и съдействието на: Градска худжествена галерия – Пловдив, Община Велико Търново, СБХ – София,     Представителство на СБХ – Велико Търново,  ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека ,, П. Р. Славейков – Велико Търново.

Автори в изложбата: Атанас Парушев, Биляна Рубинова, Валери Чакалов,Веско Велев, Даниела Олег-Ляхова, Данил Йорданов, Деян Вълков, Димитър Грозданов, Димитър Чолаков, Емил Миразчиев, Иван Кънчев, Иво Бистрички, Илиан Лалев, Йордан Парушев, Кольо Карамфилов, Кольо Мишев, Красимир Добрев – Доктора, Красимир Русев, Любен Генов, Милко Павлов, Надежда Олег-Ляхова, Надя Генова, Николай Бузов, Николай Найденов, Петър Дочев, Петер Цанев, Румен Богданов, Румен Жеков, Сашо Стоицов, Свилен Блажев, Свилен Стефанов, Севдалина Кочевска, Симеон Стоилов, Станимир Генов, Станислав Памукчиев, Стоян Куцев, Стойко Даскалов.