Артпочитателите гледат „През щорите“

prez shtorite

Графични творби очакват зрителите си в постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на Градската художествена галерия, Стария град (ул.“Артин Гидиков“ №11). През седмицата Пламена Димитрова-Рачева откри своята изложба, озаглавена „През щорите“. Историк на изкуството, архивист и художник, тя завършва Националната художествена академия, специалност „История на изкуството”. Член на Американския биографичен институт NC, САЩ – 2000; AICA – 1997; Съюз на учените в България – 1990; Съюз на българските художници, Секция “Критика” – 1992 и на Секция „13” – 2008.

Между 1993-2002 е гост-преподавател по история на изкуството във Варненски свободен университет „Св. Черноризец Храбър“. Технически университет–Варна и гост-лектор за съвременно българско изкуство в Аристотеловия университет в Солун, Гърция – 2002.

Куратор на изложби на съвременно българско изкуство в Европа и Азия. Член на международни журита за съвременна графика в България, Чехия, Сърбия, Македония, Гърция, Словения и др.

През щорите очите виждат тишината на невидимото. В него плуват образи, представи, породени от спомени, усещания, сенки, от мечтани видения извън реалността.

„През щорите“ е изложба от дигитално генерирани графики, в които е използвана фотография и е търсен и ЗD ефект. Визуалната провокация е в движението в преплетените  образи, често дематериализирани в трансформацията си, с наслагани транспаретно следи от графити, природни обекти, архитектурни фрагменти, детайли, свидетелстващи за обитаемост на градската среда, разкрива за експозицията си Пламена Димитрова-Рачева.

Тя осъществява самостоятелни изложби – графика и фотография в България, Франция, Гърция. Има авторски произведения и каталожно издание за видеоарта във Варна. Нейни творби са притежание на Националната галерия, СГХГ, Френският културен институт, София, частни колекции в България, Гърция, Франция, САЩ.

Участва периодично в международни и национални конференции в България, Македония, Румъния, Словения с изследователски доклади върху изкуството на съвременната графика и на графиката от епохата на Българското възраждане.

Автор е на множество книги и каталози с монографични и изследователски  студии, рецензии и статии върху българското и чуждестранно изкуство.

Носител е на национални и международни награди за критика и за графика в България, САЩ, Чехия, Румъния.От 2015 г. е директор на Художествена галерия „Борис Георгиев”, Варна.

С „През щорите“ Пламена Димитрова-Рачева стига до „протестираните“ пространства на подсъзнанието, в които хората разкриват своите съкровени тайни, емоции, страхове, копнежи, фобии. Това са отпечатъци върху бялата повърхност на графичния лист, асоцирана с плътността на щорите; духовните ни пространства – визуализирани, въображаеми, емоционални, които можем да напуснем или да останем в тях.

Дигитално отпечатаните графики върху една плоскост или върху нагъната като хармоника хартия кореспондират с естетиката на електронните медийни и екранни изображения. Сюжетите им носят миксирането на визии – статични и динамични – терени, листа на дървета, панорами от въздуха, силуети и сенки на хора, които идват от различни времена. Това извличане на видимата реалност ПРЕЗ ЩОРИТЕ е част от осветяването на личния ми живот, споделя авторката на експозицията.